Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

Provita Nutrition cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

Provita Nutrition este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate.

Provita Nutrition are sediul social in Brasov, strada Lunga, nr. 73/2, jud. Brasov, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/1950/2006 , avand cod fiscal 18946231 si este reprezentată legal de dl. Ene Nicolae – Director General.

Provita Nutrition respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata / prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Provita Nutrition prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale / contractuale si /sau înregistrarea și prelucrarea comenzilor în cadrul magazinului online Provita Nutrition (cu adresa web provita-nutrition.ro).

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul / acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea Provita Nutrition, de exemplu prin înregistrarea comenzilor, unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online interogare doctor Provita Nutrition, interogare despre un produs, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website Provita Nutrition, etc.

Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri Provita Nutrition de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale Provita Nutrition.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Provita Nutrition nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai sus mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA PROVITA NUTRITION?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile Provita Nutrition, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Provita Nutrition, inclusiv derularii activitatii comerciale / contractuale, înregistrare comenzi online, abonarea la newsletter-ele Provita Nutrition, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Provita Nutrition va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.

2. CARE SUNT SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Prelucrarea și transmiterea comenzilor plasate pe site-ul nostru;
 • Pentru a va oferi o experiență de căutare mai personalizată, potrivit intereselor Dvs.
 • Derularea activitatii comerciale / contractuale a Provita Nutrition;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relatiilor cu clientii;
 • Comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele / autoritatile / institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control / supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

Provita Nutrition va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 

3. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai Provita Nutrition (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti / imputerniciti acestora, legali sau conventionali (pentru scopul derularii raporturilor comerciale / contractuale);
 • Furnizori, prestatori si alte entitati juridice / parteneri de afaceri / contractuali ai Provita Nutrition, autoritati / institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Provita Nutrition si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP PROMOTIONAL (MARKETING)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.) vor putea fi prelucrate de Provita Nutrition cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicari comerciale pentru produsele și serviciile Provita Nutrition, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Provita Nutrition, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Provita Nutrition, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care Provita Nutrition intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele / documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Provita Nutrition, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea Provita Nutrition, va puteti dezabona folosind linkul “Dezabonare” sau “Unsubscribe”.

In relatia cu Provita Nutrition, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopului menţionat, Provita Nutrition va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor Provita Nutrition, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal / conventional al dvs., veti exercita dreptul de opozitie / de stergere (cu exceptia situatiei in care Provita Nutrition prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal / conventional nu veti exercita dreptul de opozitie / de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Provita Nutrition pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Provita Nutrition si/sau vor fi distruse.

 

6. TERMENI SI CONDITII GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ce inseamna asta?

Ca urmare a consimţământului Dvs., reprezentantii Provita Nutrition ar putea sa va contacteze cu informatii (comunicari comerciale) despre serviciile, produsele Provita Nutrition, prin e-mail, SMS şi alte canale digitale, cum ar fi reţelele sociale.

Pentru a adapta informatiile comunicate în funcţie de comportamentul şi preferinţele Dvs. şi pentru a va oferi cea mai bună şi personalizată experienţă, este posibil să analizăm şi să combinăm datele Dvs. cu caracter personal.

Cand vom analiza si combina datele Dvs. cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/sau de informatii suplimentare din partea Dvs..

Aceste date pot include: 

Datele pe care doreşti să le partajezi activ cu noi, precum numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.

Provita Nutrition va oferă posibilitatea să va retrageti consimţământul în orice moment, asa cum este mentionata pe aceasta pagina.

 

7. CE MASURI DE SIGURANTA SUNT UTILIZATE PENTRU PROTEJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin Internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Provita Nutrition depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Provita Nutrition. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

8. CONDITIILE TRANSFERURILOR DE DATE PERSONALE IN AFARA SPATIULUI UE SI AL ZONEI ECONOMICE – EUROPENE

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice – Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor vizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

9. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Provita Nutrition, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Provita Nutrition sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Provita Nutrition demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Provita Nutrition este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Provita Nutrition constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Provita Nutrition si/sau derularea activitatii comerciale / contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Provita Nutrition poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Provita Nutrition este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul Provita Nutrition de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

 

10. CUM VA PUTETI EXERCITA DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Provita Nutrition cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: info@provita-nutrition.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: S.C. Provita Nutrition S.R.L., Brasov, strada Lunga, nr. 73/2, jud. Brasov. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.